Đăng tin (thông báo) tuyển sinh các ngành nghề miễn phí

Website nhận đăng tin thông báo tuyển sinh học nghề MIỄN PHÍ

Đăng tin (thông báo) tuyển sinh các ngành nghề miễn phí

NHẬN ĐĂNG TIN (THÔNG BÁO)

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ

 

Để tạo điều kiện cho toàn thể các đơn vị làm công tác tuyển sinh đào tạo trong cả nước, cũng như làm cho thông tin, ngành nghề tuyển sinh được phong phú hơn nữa. Tạo điều kiện cho người đọc không bị mất phương hướng trong quá trình tìm kiếm thông tin về tuyển sinh dạy nghề.

Từ ngày 25 tháng 8 năm 2012 chúng tôi tiến hành NHẬN đăng thông báo tuyển sinh dạy nghề MIỄN PHÍ cho tất cả các đơn vị trong cả nước đồng thời cho LIÊN KẾT thông tin tới các Website của từng Trường đã gửi thông tin.

Giải pháp thực hiện: Các đơn vị có nhu cầu đăng thông báo tuyển sinh đào tạo nghề gửi thông tin đã soạn thảo hoàn chỉnh và đầy đủ thông tin cần thiết vào EMAIL: tuyensinhtuyendung@gmail.com  sau khi kiểm tra và rà soát lại thông báo tuyển sinh chúng tôi sẽ cho đăng NGAY vào mục tin chính thức của Website www.tuyensinhtuyendung.vn cũng như hàng trăm Website thành viên khác, để thông báo tuyển sinh của đơn vị đăng tin đến với người đọc một cách NHANH, ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC nhất.          

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

Anh Sơn - Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà

Địa chỉ: Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội

Điện thoại: 0433 979 108              Di động: 0979 770 480

Email: tuyensinhtuyendung@gmail.com

Website:        www.tuyensinhtuyendung.vn