Học nghề dễ xin việc người học ít

Hiện nay nhu cầu về lao động đã qua đào tạo nghề là rất cao, đặc biệt là thợ lành nghề.

Học nghề dễ xin việc người học ít

Học nghề dễ xin việc nhưng vẫn ít người học

 

Trong thực tế nhu cầu về lao động đã qua đào tạo nghề là rất cao, đặc biệt là thợ lành nghề. Nhưng trái ngược với điều đó là hiện nay việc tuyển sinh đối tượng học nghề rất khó khăn (cả dài hạn lẫn ngắn hạn|cả Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề} vấn đề này giải thích vì sao rất nhiều đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động nhưng vẫn không tuyển nổi đặc biệt là lao động {có nghề|đã qua đào tạo|lành nghề}.

Vì sao đào tạo nghề không thu hút được người học?

Câu hỏi này, thực sự khó trả lời.

Vì thực tế việc theo học một nghề nào đó không đòi hỏi cao về đầu vào, học phí lại thấp, việc làm thì rất nhiều và mức lương khá cao.

Với các vấn đề đã đưa ra, nếu xét về mặt logic thì số người theo học nghề phải {cao|nhiều|có số lượng} mới đúng. Nhưng hiện tại thì ngược lại.

VD: Hiện tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và cả lao động có nghề cơ khí với số lượng lớn. Nhưng tiến hành thông báo tuyển đến gần 3 tháng trời mà không tuyển nổi đủ quân số.

Có lẽ đến thời điểm này, người lao động (đặc biệt là giới trẻ) không thích học nghề cũng như làm thợ lành nghề. Có lẽ chỉ còn cách giải thích như vậy mới hợp lý.