Học nghề miễn phí

Đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và của Nhà nước

Học nghề miễn phí

Học nghề miễn phí - một chủ trương lớn

 

Đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và của Nhà nước. Qua việc được đào tạo nghề người dân đã được "học nghề" nâng cao hiểu biết cũng như có khả năng sử dụng kiến thức được học để làm ăn kinh tế cũng như áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Từ khi có Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc đào tạo nghề “miễn phí” cho lao động nông thôn đến nay. Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà cũng có thể tự hào là một Trường Cao đẳng nghề đã góp phần vào sự thành công của Dự án đó là thực hiện tuyển sinh và đào tạo được hàng ngàn người học nghề. Đây có thể nói là niềm vui và hạnh phúc đối với bản thân người học và những người thực hiện. Trong thời gian tiếp theo, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy góp phần cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nghề và đặc biệt là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Góp phần giải quyết và nâng cao trình độ của người lao động.

BÌNH SƠN