Tư vấn việc làm Hàn Quốc diện KLPT-EPS

Lao động Hàn Quốc KLPT-EPS hết hạn về nước được đi lại

Trả lời:

Lao động phổ thông đi làm việc tại Hàn Quốc diện KLPT-EPS về nước đúng thời hạn được quay lại Hàn Quốc làm việc.

Chi tiết