Hình ảnh Kỹ sư trước khi đi Hàn Quốc

Xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc diện Kỹ sư E7 và hình ảnh

Trả lời:

Xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và hình ảnh làm việc tại nhà máy của các Kỹ sư

Chi tiết

Video của KSCK Nguyễn Văn Dũng để đi làm việc tại Hàn Quốc

Trả lời:

Sau thời gian tham gia tuyển dụng tay nghề để đi làm việc tại Hàn Quốc diện thẻ vàng E7 Gold Card giờ đây Kỹ sư này đã được làm việc tại KOREA chỉ sau một thời gian ngắn

Chi tiết

Kỹ sư cơ khí Nguyễn Văn Lê đi XKLĐ làm CNC tại Hàn Quốc

Trả lời:

Kỹ sư cơ khí đi xuất khẩu lao động làm việc CNC tại Hàn Quốc diện thẻ vàng E7 Gold Card

Chi tiết