Thủ tục xin visa đi du học Hàn Quốc

Thủ tục để đi xin visa du học Hàn Quốc tại Lãnh Sự Quán, đại sứ quán

Thủ tục xin visa đi du học Hàn Quốc


I. VISA DU HỌC HÀN QUỐC(D-2)

 

Đối tượng được cấp visa du học Hàn Quốc:

 

Là người muốn du học hoặc hoạt động nghiên cứu tại cơ quan giáo dục - học thuật của các  trường đại học chuyên ngành được thành lập theo quy định của luật giáo dục đại học Hàn Quốc.

 

Hồ sơ người xin cấp visa du học Hàn Quốc cần chuẩn  bị

 

1) Hộ chiếu

2) Đơn xin cấp visa(có dán 1 tấm hình 35 × 35)

3) Giấy báo nhập học có bao gồm quyết định thẩm tra trình độ học vấn và khả năng tài chính(do hiệu trưởng trường cấp)

4) Bằng cấp và bảng điểm của  trường cao nhất

5) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính

- Giấy xác nhận tài khoản tiền gửi hoặc chuyển khoản trong nước hoặc chứng nhận hoán đổi ngoại tệ liên tục trong vòng 3 tháng có giá trị trên 15 ngàn Đôla Mỹ , được giữ trong ngân hàng 3 tháng.

- Giấy xác nhận nhân viên hoặc giấy phép  đăng ký kinh doanh hoặc

- Giấy đóng thuế tài sản hoặc

- Giấy cam kết tài trợ chi phí du học của người bảo lãnh tài chính

 

* Đối với học sinh nhận học bổng chính phủ, có thể giản lược giấy tờ chứng minh số tiền dư tài khoản ngân hàng

 

6) Kế hoạch học tập, Sơ yếu lý lịch (tiếng Anh, không công chứng tư pháp)

 

* Đối với những người muốn đi nghiên cứu đặc biệt ở các cơ quan giáo dục hoặc cơ quan học thuật

 

1. Giấy tờ chứng minh hoạt động nghiên cứu

2. Giấy tờ chứng minh bằng cấp cao nhất

3. Giấy bảo lãnh hoặc giấy tờ liên quan tới tài chính

 

- Giấy tờ liên quan tới việc chi trả kinh phí cần thiết cho việc lưu trú như giấy xác nhận chuyển khoản, số dư tài khoản ngân hàng của bản thân hoặc của người bảo hộ hoặc giấy xác nhận đối tượng chi trả học bổng

 

Lưu ý khi xin visa du học Hàn Quốc tại Lãnh Sự Quán:

 

- Trong quá trình thẩm tra sẽ tiến hành phỏng vấn cá nhân hoặc tập thể, nếu phán đoán thấy năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Hàn quá kém thì có thể từ chối cấp visa

- Đối với học sinh trao đổi, học sinh nhận học bổng chính phủ thì quá trình thẩm tra được giảm nhẹ

 

* Tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt cần dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có công chứng tư pháp của nhà nước Việt Nam có giá trị trong 3 tháng.

 

* Người có hộ khẩu từ Quảng Nam trở vào sẽ xin visa du học Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh

 

* Người có hộ khẩu từ Quảng Nam trở ra sẽ xin visa du học Hàn Quốc tại Hà Nội

 

Thời gian làm việc: 20 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ) , Lệ Phí : 50 USD

 

II. VISA DU HỌC HÀN QUỐC NGHIÊN CỨU THÔNG THƯỜNG (D-4)

 

Đối tượng được cấp visa du học Hàn Quốc D-4:

 

Là những người muốn được giáo dục, học tập hoặc nghiên cứu tại các cơ quan giáo dục hoặc đoàn thể thuộc hệ thống doanh nghiệp ngoài các cơ quan giáo dục có tư cách du học(D-2) hoặc các cơ quan nghiên cứu học thuật

 

Người muốn nghiên cứu tiếng Hàn ở các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc các trường đại học

 

Người muốn được đào tạo tại các cơ quan giáo dục ngoài cơ quan có tư cách du học hoặc các cơ quan nghiên cứu học thuật

 

Người muốn được đào tạo kỹ năng, kỹ thuật, … tại các cơ quan nghiên cứu hoặc viện nghiên cứu quốc – công lập

 

Hồ sơ người xin cấp visa Hàn Quốc D4 cần chuẩn bị

 

1) Hộ chiếu

2) Đơn xin cấp visa(có dán 1 tấm hình 35 × 35)

3) Giấy nhập học hoặc giấy xác nhận học sinh

- Ví dụ: giấy báo nhập học có bao gồm quyết định thẩm tra trình độ học vấn và khả năng tài chính(do hiệu trưởng trường cấp)

4) Giấy tờ liên quan tới hiệp định giao lưu học thuật giữa các trường đại học(đối với học sinh trao đổi)

5) Bằng cấp và bảng điểm của  trường cao nhất

6) Kế hoạch học tập, Sơ yếu lý lịch (tiếng Anh, Không công chứng tư pháp)

7) Giấy xác nhận tài khoản tiền gửi hoặc chuyển khoản trong nước hoặc chứng nhận hoán đổi ngoại tệ liên tục trong vòng 3 tháng có giá trị trên 5 ngàn Đôla Mỹ, giữ trong ngân hàng 6 tháng

 

* Đối với học sinh nhận học bổng chính phủ của viện giáo dục quốc tế quốc lập, giản lược giấy báo nhập học

 

Chú ý: tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt cần dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có công chứng tư pháp của nhà nước Việt Nam có giá trị trong 3 tháng.

 

* Người có hộ khẩu từ Quảng Nam trở vào sẽ xin visa du học Hàn Quốc tại Lãnh Sự Quán Hồ Chí Minh

 

* Người có hộ khẩu từ Quảng Nam trở ra sẽ xin visa du học Hàn Quốc tại Lãnh Sự Quán Hà Nội

 

Thời gian làm việc: 20 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ) Lệ Phí : 50 USD