Trình tự và hướng dẫn làm hồ sơ lao động đi Hàn Quốc diện E7

Trình tự và hướng dẫn làm hồ sơ lao động đi Hàn Quốc diện thẻ vàng E7.

Trình tự và hướng dẫn làm hồ sơ lao động đi Hàn Quốc diện E7


HỒ SƠ CỤC LÃNH SỰ- BỘ NGOẠI GIAO & ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC:

HÀ NỘI:  Cục lãnh sự- bộ ngoại giao

Địa chỉ: Số 40- Trần Phú- Ba Đình- Hà Nội

Điện thoại: (04) 37993415

http://lanhsuvietnam.gov.vn/

ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC : Địa chỉ : 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội .

TP HỒ CHÍ MINH: Sở ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 6, Alexandre Derhodes, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 8224224

Fax: (08) 8251436

Bước1: Dịch thuật

Mang bằng gốc, xác nhận nghề gốc, bảng điểm, chứng chỉ (nếu chưa có tiếng anh) lên 61 Quán Sứ-Dịch Thuật Tràng An để dịch thuật.

            (Lưu ý: Bằng cấp dịch thuật tiếng anh làm 03 bộ, xác nhận nghề 02 bộ, chứng chỉ dịch 01 bộ, bảng điểm dịch 01 bộ)

Nếu bằng đã có tiếng Anh thì phôtô công chứng để vào cục lãnh sự.

Bước 2: Xin xác thực bằng tại Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao .

Mang bằng gốc + 03 bộ bằng đã dịch thuật  + 02 bộ xác nhận nghề đã dich đến 40 Trần Phú- Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao để xin xác thực bằng.

Sau khi lấy dấu trên cục lãnh sự xong mang 01 bộ bằng và 02 xác nhận nghề đã chứng thực ở cục lãnh sự về công ty nộp trước cùng với bảng điểm dich, chứng chỉ dịch (nếu có ) .

Còn lại 02 bộ bằng đã xin dấu trên cục lãnh sự  mang lên Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Việt Nam  ở 117 Trần Duy Hưng để xin dấu Đại sứ Quán Hàn Quốc  .

Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo chứng minh thư, bằng gốc  để vào 40 Trần phú và Đại Sứ Quán .

Bước 3: Gửi bản có dấu  về công ty hoặc người phụ trách.

HỒ SƠ CẦN HOÀN THÀNH KHI CÓ HỢP ĐỒNG:

1/ Bằng Đại học, Cao đẳng mỗi loại  02 bộ (nếu bằng  chưa có tiếng Anh dịch sang Tiếng Anh) công chứng và lấy dấu Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao và Đại Sứ Quán  (theo hướng dẫn trên)

2/ Các chứng chỉ , bảng điểm  (nếu chưa có tiếng Anh dịch sang Tiếng Anh) công chứng tại 61 phố quán sứ, hà nội( mỗi loại 01 bộ )

3/ Xác nhận kinh nghiêm nghề: 02 bản gốc + 0 2 bản dịch  có dấu lãnh sự  bộ ngoại giao.

(Các bạn xin xác nhận kinh nghiệm nghề từ 3 năm trở lên và các thông tin , số điện thoại phải chính xác nếu sai kiểm tra sé bị hủy hồ sơ)

4/ Ảnh 4x6 ( nền phông trắng, áo mầu tối): 10 ảnh

5/ Hộ chiếu Scan ( ký và ghi rõ họ tên vào hộ chiếu rồi scan gửi về email công ty)

6/ Hợp đồng với công ty nước ngoài đã ký

Lưu ý:

- Các giấy tờ trên phải hoàn thành ngay sau khi ký hợp đồng và nộp toàn bộ bản gốc về công ty để gửi sang Hàn Quốc

- Yêu cầu các bạn đã có hợp đồng phải học tiếng Hàn (nếu chưa biết liên hệ với công ty).

   Hoặc có thể TẢI về: Tại đây