Từ năm 2013 đề thi EPS- KLPT sẽ thay đổi hoàn toàn

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan quản lý nguồn nhân lực Hàn quốc vào ngày 6/10/2012, bắt đầu từ năm 2013 đề thi EPS- KLPT sẽ thay đổi hoàn toàn.

Từ năm 2013 đề thi EPS- KLPT sẽ thay đổi hoàn toàn


Nội dung đề thi chứng chỉ tiếng Hàn EPS- TOPIK giành cho người đi xuất khẩu lao động sẽ không lấy trong nội dung bộ đề công khai 2100 câu hiện nay nữa, điều đó cũng có nghĩa là lao động nước ngoài muốn thi chứng chỉ này sẽ phải học vững kiến thức tiếng Hàn cơ bản thay vì chỉ chú tâm vào học bộ đề như hiện nay
 

Thay đổi trên nhằm nâng cao năng lực tiếng Hàn của lao động nước ngoài khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, đồng thời cũng sẽ đảm bảo được tính công khai bình đẳng của kỳ thi hiện nay. Do xưa đến nay đề thi đều lấy từ nội dung 2100 câu hỏi, vì vậy rất nhiều lao động chỉ cố gắng học thuộc nội dung và đáp án đề thi chứ năng lực tiếng Hàn thì hoàn toàn là con số không

 

Năm nay, do Việt Nam và Hàn Quốc chưa ký lai MOU về việc tiếp nhận lao động Việt Nam theo chương trình EPS, vì vậy khả năng có kỳ thi trong năm nay là không cao.

 

Thông tin chi tiết, mời các bạn tham khảo trang web của CƠ quan quản lý nguồn nhận lực Hàn Quốc http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/2/3