Hợp tác lao động tại Hàn Quốc

Tuyển thuyền viên đánh bắt thủy sản (cá) tại Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển công nhân lao động làm thuyền viên đánh bắt thủy hải sản tại Hàn Quốc.

Chi tiết