Tuyển lao động đi liên bang Nga

Tuyển công nhân (thợ) MAY đi làm việc tại NGA cho nợ phí

Trả lời:

Tuyển công nhân (thợ) MAY đi làm việc tại Liên bang NGA, người lao động được nợ lại một phần phí xuất cảnh khi sang làm việc mới trừ dần.

Chi tiết