Công nhân thợ Hàn, xây dựng đi Angola

Tuyển lao động đi làm việc tại ANGOLA

Trả lời:

Tuyển lao động đi làm việc tại ANGOLA - Châu Phi lương cao, phí rẻ, bay nhanh.

Chi tiết

Tuyển thợ nề (xây, trát, ốp, lát) đi xuất khẩu lao động Angola

Trả lời:

Tuyển thợ nề (xây, trát, ốp, lát) đi XKLD (xuất khẩu lao động) tại Angola đơn hàng đã được thẩm định.

Chi tiết

Tuyển thợ cơ khí (sắt, cốt thép hàn) đi hợp tác lao động Angola

Trả lời:

Tuyển thợ cơ khí chuyên ngành thợ sắt, cốt thép hàn đi làm công nhân xây dựng tại Angola lương cao, phí rẻ, bay nhanh.

Chi tiết