Tu nghiệp sinh thực tập tại Nhật Bản

Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng 1 năm thiếu tháng

Trả lời:

Tuyển lao động thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng 1 năm thiếu tháng không đặt cọc chống trốn.

Chi tiết

Thông tin lao động đi TTS, TNS Nhật Bản cần tìm hiểu và biết

Trả lời:

Các thông tin người lao động đi Thực tập sinh (TTS), tu nghiệp sinh (TNS) Nhật Bản cần tìm hiểu và biết về Luật lao động của Nhật Bản trước khi đăng ký tham gia chương trình.

Chi tiết

Tiêu chuẩn của lao động để được đi tu nghiệp sinh Nhật Bản

Trả lời:

Những điều kiện, tiêu chuẩn của lao động để được đi tu nghiệp sinh thực tập tại Nhật Bản?

Chi tiết

Tuyển lao động đi Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển lao động đi Nhật Bản thực tập sinh xây dựng.

Chi tiết

Tuyển lao động nông nghiệp đi TTS Nhật Bản ngắn hạn (7 tháng)

Trả lời:

Tuyển lao động làm nông nghiệp đi thực tập sinh tại Nhật Bản trong ngắn hạn (7 tháng) đơn hàng thiếu tháng làm theo mùa vụ, thời vụ.

Chi tiết

Tuyển công nhân (thợ) xây dựng đi làm việc tại Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển công nhân (thợ) xây dựng đi làm việc tại Nhật Bản lương cao phí rẻ, bay nhanh/

Chi tiết

Tu nghiệp sinh Nhật Bản nghề thợ Nề (xây, trát, ốp, lát)

Trả lời:

Tu nghiệp sinh Nhật Bản nghề thợ Nề (xây, trát, ốp, lát).

Chi tiết

Đi hợp tác lao động tại Nhật Bản nghề Cơ khí Hàn, Đúc, Dập

Trả lời:

Tuyển lao động đi hợp tác lao động tại Nhật Bản nghề Cơ khí Hàn, Đúc, Dập.

Chi tiết

Tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản nghề Điện, Điện tử

Trả lời:

Công ty XKLĐ uy tín hàng đầu tuyển lao động đi tu nghiệp sinh tại Quốc gia Nhật Bản nghề Điện - Điện tử.

Chi tiết

Tuyển tu nghiệp sinh đi Nhật Bản nghề Đóng gói sản phẩm

Trả lời:

Tuyển tu nghiệp sinh (thực tập sinh) đi Nhật Bản nghề Đóng gói sản phẩm

Chi tiết

Tuyển công nhân May mặc đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản

Trả lời:

Thông báo tuyển lao động (công nhân) nghề May mặc đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản.

Chi tiết

Tuyển Đầu bếp nấu ăn đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Đầu bếp (nấu ăn) đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) Nhật Bản

Chi tiết

Tuyển lao động đi Tu nghiệp sinh Nhật Bản nghề Nhựa

Trả lời:

Tuyển lao động đi Tu nghiệp sinh tại đất nước Nhật Bản nghề Nhựa.

Chi tiết

Thực tập sinh Nhật Bản nghề Điện tự động hóa đơn hàng uy tín

Trả lời:

Tuyển thực tập sinh Nhật Bản nghề Điện tự động hóa đơn hàng uy tín, phí rẻ, lương cao.

Chi tiết

Thực tập sinh (TTS) Nhật Bản chuyên ngành Công nghệ vật liệu

Trả lời:

Tuyển thực tập sinh (TTS) đi làm việc tại Nhật Bản chuyên ngành Công nghệ vật liệu.

Chi tiết

Tuyển công nhân xây dựng (Nề, sắt, giàn giáo, mộc coppha) đi Nhật

Trả lời:

Tuyển công nhân xây dựng (Nề, sắt, giàn giáo, mộc coppha) đi Nhật Bản làm việc.

Chi tiết

Tuyển Tu nghiệp sinh nghề Cơ khí Tiện, Phay, Bào đi Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Tu nghiệp sinh đi thực tập kỹ năng tại Nhật bản nghề Cơ khí Tiện, Phay, Bào.

Chi tiết

Tuyển Thực tập sinh (TTS) Nhật Bản nghề Chế biến Thủy hải sản

Trả lời:

Tuyển Thực tập sinh (TTS) Nhật Bản nghề Chế biến Thủy hải sản lương cao, phí rẻ, bay nhanh.

Chi tiết

Xuất khẩu lao động Nhật Bản nghề Chế tạo, Vận hành máy điện

Trả lời:

Tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản nghề Chế tạo và Vận hành máy điện.

Chi tiết

Tu nghiệp sinh (TNS) Nhật Bản chuyên ngành Công nghệ thông tin

Trả lời:

Thông tin tuyển tu nghiệp sinh (TNS) Nhật Bản chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT).

Chi tiết

Tuyển thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Nông nghiệp phí rẻ

Trả lời:

Tuyển thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Nông nghiệp phí rẻ.

Chi tiết

Tuyển tu nghiệp sinh Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển tu nghiệp sinh Nhật Bản lương cao phí rẻ bay nhanh.

Chi tiết

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Trả lời:

Thông báo tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản

Chi tiết