Xuất khẩu lao động đi SÍP

Tuyển nam nữ lao động đi xuất khẩu tại Cộng hòa SÍP

Trả lời:

Tuyển nam nữ lao động phổ thông đi xuất khẩu tại Cộng hòa SÍP lương cao ổn định

Chi tiết