Xuất khẩu lao động Trung Đông

Tuyển nữ lao động giúp việc nhà tại A RAP XE UT

Trả lời:

Tuyển nữ lao động đi làm giúp việc nhà tại Ả RẬP XÊ ÚT lương cao miễn phí xuất cảnh bay nhanh.

Chi tiết

Tuyển giúp việc gia đình đi Trung Đông (arapxeut) miễn phí

Trả lời:

Tuyển giúp việc gia đình đi Trung Đông (arapxeut) miễn phí xuất cảnh, lương cao, ăn ở MIỄN PHÍ trong tháng 6 năm 2014.

Chi tiết

Tuyển thợ nề xây, trát, ốp lát đi DUBAI không cần tuyển dụng

Trả lời:

Tuyển thợ Xây trát, ốp lát đi Du bai làm cho chủ Singapo miễn phí ăn ở, lương cao, chuyển From không cần tuyển dụng.

Chi tiết

Tuyển công nhân (thợ) Xây, trát, ốp lát đi làm việc tại DUBAI

Trả lời:

Căn cứ Hợp đồng cung ứng lao động ký kết với đối tác DUBAI, cần tuyển lao động có tay nghề Xây, Trát, Ốp, Lát đi làm việc có thời hạn tại DUBAI lương cao ăn, ở được Chủ sử dụng chi trả.

Chi tiết

Tuyển công nhân xây dựng (cốt thép, xây, trát, mộc) đi Trung Đông

Trả lời:

Tuyển công nhân xây dựng (cốt thép, xây, trát, mộc coppha) đi Trung Đông - Arap Xeut.

Chi tiết

Tuyển Thợ hàn đường ống (TIG, MIG), thợ phụ hàn đi DUBAI-UAE

Trả lời:

Tuyển Thợ hàn đường ống (TIG, MIG), thợ phụ hàn đi làm việc tại Dubai - UAE

Chi tiết

Tuyển lao động đi làm bảo vệ tại Trung Đông - UAE

Trả lời:

Tuyển lao động phổ thông, bộ đội xuất ngũ đi làm bảo vệ tại Trung Đông - UAE.

Chi tiết

Tuyển thợ Hàn đường ống 3G, 4G, 6G đi XKLĐ Trung Đông - Bahrain

Trả lời:

Tuyển thợ Hàn đường ống 3G, 4G, 6G đi hợp tác lao động (XKLĐ) tại Trung Đông - Bahrain.

Chi tiết

Tuyển công nhân vận hành lái cẩu đi xuất khẩu lao động

Trả lời:

Tuyển công nhân vận hành lái cẩu đi xuất khẩu lao động tại Bahrain - Trung Đông.

Chi tiết

Tuyển đốc công cơ khí đường ống đi làm việc tại Bahrain

Trả lời:

Tuyển đốc công cơ khí đường ống, bồn chứa nhiên liệu đi làm việc tại Bahrain(Trung Đông).

Chi tiết

Tuyển thợ lắp ráp đường ống đi Bahrain (Trung Đông)

Trả lời:

Tuyển thợ lắp ráp đường ống đi Bahrain (Trung Đông) lương cao, phí rẻ, bay nhanh.

Chi tiết

Tuyển công nhân vận hành máy khoan đá phá đá đi hợp tác lao động

Trả lời:

Tuyển công nhân vận hành máy khoan đá phá đá đi hợp tác lao động tại Trung Đông.

Chi tiết

Tuyển thợ vận hành máy nghiền đá đi hợp tác lao động LIBYA

Trả lời:

Tuyển thợ vận hành máy nghiền đá xây dựng đi hợp tác lao động LIBYA - Trung Đông

Chi tiết

Tuyển thợ Sơn nội ngoai thất, sơn cửa gỗ đi XKLĐ Trung Đông

Trả lời:

Tuyển thợ Sơn xây dựng nội ngoai thất, sơn cửa gỗ đi XKLĐ tại LIBYA - Trung Đông

Chi tiết

Tuyển thợ mộc hoàn thiện, thợ nề (xây, trát, ốp, lát) đi XKLĐ

Trả lời:

Tuyển thợ mộc hoàn thiện, thợ nề (xây, trát, ốp, lát) đi XKLĐ sang Libya Trung Đông.

Chi tiết

Tuyển lao động phổ thông đi xây dựng tại Libya - Trung Đông

Trả lời:

Tuyển lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động làm xây dựng tại Libya - Trung Đông.

Chi tiết

Lái máy san gat, máy cẩu, xe lu đi XKLĐ tại LIBYA - Trung Đông

Trả lời:

Tuyển lái máy san gat, máy cẩu, xe lu đi làm việc xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại LIBYA - Trung Đông

Chi tiết

Tuyển đốc công bê tông, giàn giáo đi làm việc XKLĐ tại Libya

Trả lời:

Tuyển đốc công bê tông, đốc công giàn giáo đi làm việc XKLĐ tại Libya.

Chi tiết

Tuyển thợ điện công nghiệp-tổng hợp, thợ hàn đi XKLĐ

Trả lời:

Tuyển thợ điện công nghiệp, thợ điện tổng hợp, thợ hàn đi XKLĐ Trung Đông.

Chi tiết

Tuyển thợ vận hành Trạm trộn và xe bơm bê tông đi XKLĐ

Trả lời:

Tuyển thợ vận hành Trạm trộn và xe bơm bê tông đi XKLĐ Libya - Trung Đông

Chi tiết

Tuyển lái máy kéo nông nghiệp, lái xe nâng đi nước ngoài

Trả lời:

Tuyển lái máy kéo nông nghiệp, lái xe nâng đi làm việc tại Trung Đông - LIBYA.

Chi tiết

Tuyển đốc công Mộc coppha, xây dựng đi làm việc tại LIBYA

Trả lời:

Tuyển gấp đốc công Mộc coppha, xây dựng đi làm việc tại LIBYA lương cao, phí rẻ, bay nhanh.

Chi tiết

Tuyển lái Xúc đào, xúc lật, Ủi đi hợp tác lao động nước ngoài

Trả lời:

Tuyển thợ lái máy xúc đào, xúc lật, Ủi đi hợp tác lao động nước ngoài(Trung Đông).

Chi tiết

Tuyển lái xe chở bê tông, lái xe tải đi XKLĐ tại LIBYA

Trả lời:

Tuyển lái xe chở bê tông và lái xe tải đi XKLĐ (xuất khẩu lao động tại LIBYA - Trung Đông.

Chi tiết