Tuyển kỹ sư điện, cơ khí đi Hàn Quốc

Tuyển Kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông đi Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển nam, nữ kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông đi Hàn Quốc làm việc diện chuyên gia có tay nghề phí rẻ, bay nhanh, lương cao.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư công nghệ chế biến thực phẩm đi XKLĐ ở Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư (KS) công nghệ chế biến thực phẩm đi làm việc ở Hàn Quốc, lấy cả nam và nữ.

Chi tiết

Tuyển Kỹ thuật viên Mạ đi Hàn Quốc diện E7 Gold Card

Trả lời:

Tuyển Kỹ thuật viên chuyên gia nghề Mạ đi Hàn Quốc diện E7 Gold Card.

Chi tiết

Tuyển Thợ phun sơn đi làm kỹ thuật viên tại Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển Chuyên gia phun sơn đi làm kỹ thuật viên tại Hàn Quốc diện thẻ vàng E7.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư Điện tự động hóa đi Hàn Quốc diện KTV E7

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư Điện tự động hóa đi hợp tác lao động tại Hàn Quốc diện Kỹ thuật viên (KTV) E7.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư Điện dân dụng đi Hàn Quốc năm 2014-2015

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư Điện dân dụng đi sang làm việc tại Hàn Quốc diện kỹ thuật viên E7 năm 2014 - 2015.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí Tiện, Nguội đi hợp tác lao động Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí chuyên ngành Tiện, Nguội đi hợp tác lao động tại Hàn Quốc.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí Phay, Bào đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí chuyên ngành Phay, Bào đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí chế tạo máy (CNC, CAD, CAM) đi Hàn Quốc

Trả lời:

Thông báo tuyển Kỹ sư cơ khí chuyên ngành chế tạo máy (CNC, CAD, CAM) đi lao động tại Hàn Quốc.

Chi tiết

Tuyển nam,nữ kỹ sư Điện công nghiệp đi XKLĐ tại Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển nam, nữ kỹ sư Điện chuyên ngành Điện công nghiệp đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hàn Quốc.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí công nghệ Hàn đi làm việc tại nước ngoài

Trả lời:

Tuyển Chuyên gia Cơ khí công nghệ Hàn đi làm việc xuất khẩu lao động tại nước Hàn Quốc.

Chi tiết

Tuyển nam,nữ đầu bếp nấu ăn và phục vụ nhà hàng đi Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển nam, nữ đầu bếp nấu ăn và nhân viên phục vụ nhà hàng đi hợp tác lao động tại Hàn Quốc lương cao, phí rẻ, bay nhanh.

Chi tiết

Tuyển nam nữ Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Hàn Quốc

Trả lời:

Tuyển nam, nữ kỹ sư CNTT - xây dựng, phát triển phần mềm đi hợp tác lao động Hàn Quốc theo diện thẻ vàng visa E7 kỹ thuật viên (Gold Card).

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí, điện đi Hàn Quốc diện thẻ vàng E7 KTV

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư Cơ khí công nghệ Hàn, kỹ sư Điện, kỹ sư chế tạo máy (CNC, CAD, CAM), phay, bào, tiện, nguội đi làm việc xuất khẩu lao động tại nước ngoài (Hàn Quốc)

Chi tiết