Kỹ thuật viên cơ khí, điện Nhật Bản

Tuyển kỹ sư đi Nhật Bản làm kỹ thuật viên

Trả lời:

Công ty Nhật Bản tuyển kỹ thuật viên lấy từ bằng trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật.

Chi tiết

Tuyển Chuyên gia chế biến thực phẩm đi làm việc tại Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Chuyên gia chế biến thực phẩm đi làm việc tại Nhật Bản.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí luyện kim đi làm việc tại Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí chuyên ngành luyện kim đi làm việc tại Nhật Bản.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí Hàn đi hợp tác lao động tại Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí chuyên ngành Hàn đi hợp tác lao động tại Nhật Bản.

Chi tiết

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí chế tạo máy đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản diện chuyên viên.

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí (phay, bào, tiện, nguội) làm việc tại Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí (phay, bào, tiện, nguội) làm việc tại Nhật Bản.

Chi tiết

Kỹ sư cơ khí (dập, cắt, đột, cuốn, uốn) đi làm việc Nhật Bản

Trả lời:

Kỹ sư cơ khí (dập, cắt, đột, cuốn, uốn) đi làm việc Nhật Bản

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư gia công cơ khí chính xác đi xuất khẩu lao động

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư gia công cơ khí chính xác đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Chi tiết

Tuyển KSCK thiết kế máy và khuôn đúc đi XKLĐ Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí chuyên ngành thiết kế máy và khuôn đúc đi XKLĐ Nhật Bản

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí Gò hàn, Sơn tân trang ô tô đi Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí Gò hàn, Sơn tân trang ô tô đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Chi tiết

Tuyển Kỹ sư cơ khí điều khiển máy Hàn tự động đi Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ sư cơ khí chuyên ngành điều khiển máy Hàn tự động đi làm việc tại Nhật Bản.

Chi tiết

Tuyển Kỹ thuật viên công nghệ sửa chữa ô tô đi Nhật Bản

Trả lời:

Tuyển Kỹ thuật viên cơ khí chuyên ngành công nghệ ô tô và biết sửa chữa ô tô đi làm việc tại Nhật Bản.

Chi tiết