Video của KSCK Nguyễn Văn Dũng để đi làm việc tại Hàn Quốc

Sau thời gian tham gia tuyển dụng tay nghề để đi làm việc tại Hàn Quốc diện thẻ vàng E7 Gold Card giờ đây Kỹ sư này đã được làm việc tại KOREA chỉ sau một thời gian ngắn

Video của KSCK Nguyễn Văn Dũng để đi làm việc tại Hàn Quốc