Tuyển thợ (công nhân) vận hành máy tiện, phay, bào CNC đi Đài Loan

Tuyển thợ (công nhân) vận hành máy tiện, phay, bào CNC đi Đài Loan

Tuyển thợ (công nhân) vận hành máy tiện, phay, bào CNC đi Đài Loan