Giúp việc gia đình tại Đài Loan sắp được cấp phép trở lại

Giúp việc gia đình tại Đài Loan sắp được cấp phép trở lại đối với người lao động của Việt Nam.

Giúp việc gia đình tại Đài Loan sắp được cấp phép trở lại


Theo thông tin tìm hiểu thì hiện nay Đại diện Chính phủ hai nước Đài Loan và Việt Nam trong năm 2014 đã tiến hành đàm phán về việc tiếp nhận trở lại người lao động Việt Nam đối với các ngành đánh bắt cá và giúp việc gia đình tại Đài Loan.  Nếu mọi việc thuận lợi thì việc mở cửa trở lại cho lao động giúp việc Việt Nam sẽ tiến hành trong năm 2015 này.
Nếu nghề nữ giúp việc gia đình Đài Loan mà được kết nối trở lại sẽ đem đến có hội lớn cho lực lượng lao động nữ của Việt Nam đang có nhu cầu đi làm Giúp việc nhà tại Đài Loan có thêm sự lựa chọn bên cạnh các nghề Khán hộ công, công nhân công xưởng, điện tử ...