Tin xuất khẩu lao động KLPT Hàn Quốc

Các loại Visa vào Hàn Quốc

Trả lời:

Các loại visa vào Hàn Quốc và cách làm, thủ tục giấy tờ liên quan để xin được visa Hàn Quốc.

Chi tiết

Quy định đối với lao động đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Trả lời:

Một số quy định áp dụng đối với lao động đi làm việc xuất khẩu lao động theo diện EPS - KLPT.

Chi tiết

Từ năm 2013 đề thi EPS- KLPT sẽ thay đổi hoàn toàn

Trả lời:

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan quản lý nguồn nhân lực Hàn quốc vào ngày 6/10/2012, bắt đầu từ năm 2013 đề thi EPS- KLPT sẽ thay đổi hoàn toàn.

Chi tiết

Quy trình đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc diện EPS-KLPT

Trả lời:

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS phải thực hiện một số công việc sau:

Chi tiết